©2020 by Nafitho Cards.

Vintage 406.jpg

Voorwaarden voor het leveren van kaartenmolens onder consignatie.

 

Op basis van consignatie vindt levering van wens- en/of ansichtkaarten molens plaats inclusief inhoud; bij wenskaarten een vulling van 5 stuks en bij postkaarten een vulling van 10 stuks x het aantal vakken per molen.

Géén investering voor de ondernemer!

De molen(s) en de hoeveelheid kaarten geleverd tijdens de consignatieplaatsing blijven eigendom van Nafitho Cards.

Bloemenkaartjes standaards worden niet in consignatie geleverd, info zie pagina bloemenkaartjes.

Het assortiment van de molen(s) wordt samengesteld door de vertegenwoordiger aangevuld met de wensen van de klant. Assortimentswisseling vindt gratis plaats als een afbeelding/kaart na 12 weken  geen verkoop vertoont.

Termijn van aanvullingen; 4-8 weken wordt in overleg met de ondernemer vastgesteld.

De vertegenwoordiger houdt de omloopsnelheid van de molen(s) bij waarop gereageerd kan worden door de aanvullingen te verhogen naar 10 of 20  kaarten per vakje. Dit altijd in overleg met de ondernemer.

De ondernemer betaalt alleen voor de aanvullingen welke op de leveringsbon(nen) vermeld staan (zgn. OFA formulier) tegenover een van te voren vastgestelde prijs conform ondergetekende LFM formulier. (getekende overeenkomst, leveringsformulier molens)

Een consignatielevering wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, maar dagelijks opzegbaar met een minium termijn van 2 maanden.

Bij stopzetting, surseance van betaling of faillissement van de onderneming dient de klant dit voortijdig  aan Nafitho Cards mede te delen zodat deze tijdig de molen(s) inclusief inhoud kan ophalen.

 

​Het is de klant niet toegestaan de molen(s)/incl. inhoud over te dragen/in te ruilen op nieuwe molens van concurrerende wenskaartenleveranciers.

Vindt dit wel plaats dan worden de molens en de inhoud in rekening gebracht; € 95,00 voor de molen en € 250,00 voor de inhoud, excl. btw..

Voor de bloemenkaartenstandaard geldt een vergoeding van € 150,00.

Kaarten van concurrende wenskaartenleveranciers die zich bevinden in de molens van Nafitho Cards worden verwijderd en afgegeven aan de winkelier.

Betalingen op factuur.

Bij betalingen binnen 8 dagen, conform onze algemene leverings- en betalings-voorwaarden, ontvangt u 5% betalingskorting. 

Worden de facturen voldaan buiten het betalingstermijn van 8 dagen dan vervalt  de betalingskorting en kan niet worden verrekent.

(u betaalt dan het nettobedrag + 21% BTW)

Wordt er derhalve wel betaald buiten de gestelde betalingstermijn,

- incl. betalingskorting -  ontvangt u hierover alsnog een factuur.

Alle leveringen vinden plaats conform onze algemene voorwaarden .